שאלות
שאלה 1
בחרו את השחקן הזוכה בכל משחק.
  1. המספרים שהוגרלו על ידי המחשב הם 11 , 7 , 6
  2. המספרים שהוגרלו על ידי המחשב הם 13 , 9 , 5
שאלה 2
לפניכם תוצאות של מספר משחקים , סמנו את כל המשחקים ששחקן 1 זכה בהם.
שאלה 3
האם תוכלו לדעת אם סכום של שלושה מספרים מתחלק ב – 2 ללא חישוב הסכום? נמקו והציגו דוגמאות.
שאלה 4
לפניכם תוצאות של מספר משחקים , סמנו את כל המשחקים ששחקן 2 זכה בהם.
שאלה 5
האם תוכלו לדעת אם סכום של שלושה מספרים מתחלק ב – 3 ללא חישוב הסכום? נמקו והציגו דוגמאות.
שאלה 6
האם לדעתכם לכל השחקנים סיכוי שווה לזכות בו? סמנו את התשובה ונמקו.