בשנים האחרונות הפכה הרכיבה על אופניים לספורט עממי בישראל. חלק מהרוכבים נאלצים להתמודד עם תנאי מזג אוויר קשים של טמפרטורות סביבה גבוהות. בטמפרטורות סביבה גבוהות חשוב להקפיד על שתייה מרובה של מים. חוקרים רצו לבדוק כיצד משפיעה שתיית מים על טמפרטורת הגוף של רוכבי אופנים בעת מסע במדבר. לשם כך חילקו את הרוכבים לשתי קבוצות: קבוצה א' וקבוצה ב'. בכל קבוצה השתתפו 30 גברים בני אותו גיל ובאותו משקל גוף.

שתי קבוצות הרוכבים יצאו בקיץ למסע באזור אילת, כאשר טמפרטורת הסביבה הייתה גבוהה. שתי הקבוצות נבדלו זו מזו בכמות המים שהוקצבה להן: לקבוצה א' נתנו לשתות מים ללא הגבלה, בעוד שלקבוצה ב' נתנו כמות קטנה ומדודה של מים. עורכי הבדיקות הקפידו שרק רוכבים בריאים ישתתפו בבדיקה. כמו כן, המסע נערך תוך הקפדה על בריאותם של המשתתפים. במהלך המסע נערכו כמה בדיקות פיזיולוגיות שכללו מדידת טמפרטורת הגוף, קצב הלב ונפח הזיעה. הרכיבה הופסקה בכל במקרה שהתגלתה בו חריגה גבוהה מהנורמה של קצב הלב או של טמפרטורת הגוף.

שאלות
שאלה 1

מה הסיבה שבחרו רק גברים לניסוי המתואר?

שאלה 2

מדוע הקפידו לבדוק 30 רוכבים בכל קבוצה ולא הסתפקו בבדיקה של רוכב אחד בכל קבוצה?

שאלה 3

בטבלה שלפניכם מוצגים חלק מממצאי הבדיקות שנערכו בשתי קבוצות הרוכבים בתחילת המסע ובסופו (לאחר 5 שעות של רכיבה). במהלך המסע נבדקו טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת הגוף הממוצעת ונפח הזיעה הממוצע בשתי הקבוצות. בטבלה מוצגות חלק מהתוצאות.
גררו את הנתונים והשלימו את הטבלה: מַקמו את התוצאות המתאימות לקבוצה א' ולקבוצה ב' על פי השערתכם.

טמפרטורת הסביבה (ºC) טפרטורות הגוף הממוצעת רוכבי קבוצה א' (ºC) טמפרטורת הגוף הממוצעת רוכבי קבוצה ב' (ºC)
בתחילת המסע 38.0 36.7 36.7
בסוף המסע 38.5
שינוי ממוצע 0.5+
הפרשת זיעה (ליטר) 8 5
1.3+
39.5
2.8+
38.0
שאלה 4

בחרו מבין המשפטים הבאים את המסקנה שניתן להסיק מתוצאות הבדיקות.

שאלה 5

סדרו את התרשים כך שיסביר את הקשר בין עליית טמפרטורת הגוף לבין רכיבת אופניים מאומצת.

רכיבה מאומצת
עלייה בקצב הנשימה התאית
שחרור אנרגיית חום בתאים
צורך בהפקת אנרגיה כימית
הפעלת שרירי הרגליים
עלייה בטמפרטורת הגוף
שאלה 6

ההזעה היא מנגנון המופעל בעת עליית טמפרטורת הגוף.
לפניכם משפטים המתארים את תהליך ההזעה. סדרו אותם לפי סדר הופעתם.

טמפרטורת הגוף יורדת.
כמות אנרגיית החום בגוף פוחתת.
אנרגיית החום בדם מושקעת באידוי המים בזיעה.
בלוטות בעור מפרישות זיעה.
אנרגיית החום מוסעת לכל תאי הגוף בעזרת הדם.
אנרגיית חום נוצרת בתאים או נקלטת מהסביבה.