בחרו משחק
grid
list

שברים פשוטים
משמעות השבר

שברים פשוטים
משמעות השבר

משמעות השבר
מספר מעורב

משמעות השבר
מספר מעורב

משמעות השבר
השלמה לשלם

משמעות השבר
השלמה לשלם

מספרים

מספרים

מספרים 2

מספרים 2

מספרים
מה משותף

מספרים
מה משותף

סימני חילוק

סימני חילוק

משמעות השבר
פשוט לשלם ולהיפך

משמעות השבר
פשוט לשלם ולהיפך

משמעות השבר
הרחבה/צמצום

משמעות השבר
הרחבה/צמצום

מספרים
טענה נכונה

מספרים
טענה נכונה

כפל

כפל

חילוק

חילוק

גורמי חילוק

גורמי חילוק